През периода януари - септември 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 42 636.7 млн. лв., което е с 3.2% повече в сравнение със същия период на предходната години, показват предварителните данните на Националния статистически институт.

Само за септември общият износ на стоки възлиза на 4 728.5 млн. лв. и намалява с 1.1% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - септември 2019 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 45 599.0 млн. лв., или с 1.1% по-малко спрямо същия период на 2018 година.

През септември общият внос на стоки намалява с 6.9% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 814.5 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - септември 2019 г. и е на стойност 2 962.3 млн. лева.

Търговия на България със страните извън ЕС

Според предварителните данни на НСИ през периода януари - септември 2019 г. износът на стоки от България за трети страни (извън ЕС) нараства с 3.4% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 13 613.5 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация, Съединените американски щати и Република Северна Македония, които формират 50.0% от износа за трети страни.

През септември износът на стоки за трети страни намалява с 3.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 495.5 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - септември намалява с 6.9% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 15 387.9 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През септември вносът на стоки в България от трети страни намалява с 18.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 574.0 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - септември 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 774.4 млн. лева.

Търговия на България с ЕС

През периода януари - август износът на България за ЕС нараства с 3.6% спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 25 790.2 млн. лева, сочат предварителните данни на НСИ.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.5% от износа за държавите - членки на ЕС.

През август износът за ЕС намалява с 4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 160.6 млн. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари - август 2019 г. се увеличава с 2.4% спрямо същия период на предходната година и достига 26 970.6 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

През август 2019 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 5.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 127.9 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - август 2019 г. е отрицателно и е на стойност 1 180.4 млн. лева.