България е първа сред страните членки по ръст на стойността на селскостопанската продукция през 2021 г. в сравнение с 2020 г. По-голямата част от държавите-членки на ЕС регистрират увеличение с сравнение с миналата година, но страната ни е категоричен лидер с ръст от 37%, като след са Румъния (+ 25%) и Чехия (+ 16%). 

Като цяло селскостопанската продукция в ЕС е оценена на 449,5 милиарда евро през 2021 г. по базисни цени, което представлява увеличение от 8% на годишна база. Това показват данни на европейския статистически институт Eurostat.

Причина за тази промяна е увеличението на цените на селскостопанските стоки и услуги като цяло (с около 7,5%), като обемът на продукцията остава малко променен спрямо 2020 г. ( с ръст 0,8%).

Другите държави

Селскостопанската продукция се е увеличила с 10% в Испания, 8% във Франция и Холандия, 6% в Италия и Полша и 3% в Германия.

Почти три четвърти от стойността на селскостопанската продукция на ЕС през 2021 г. идва от седем държави членки; това са Франция (82,4 млрд. евро, което се равнява на 18% от общата сума за ЕС), Италия (14%), Германия (59,2 млрд. евро, или 13%), Испания (57,1 млрд. евро, или 13%) , Холандия (30,6 млрд. евро, или 7%), Полша (27,9 млрд. евро, или 6%) и Румъния (21,1 млрд. евро, или 5%).

Bar graph: Agricultural output value, in %, annual rate of change between 2020 and 2021, in the EU Member States and EFTA countries

На този фон стойностите на селскостопанската продукция във Финландия, Малта и Кипър остават на предишните си нива. Намаление се отчита в Дания (-2%) и Словения (-4%).

Малко повече от половината (55%) от стойността на селскостопанската продукция на ЕС през 2021 г. идва от култури ( ръст от 13% в сравнение с 2020 г.). 36% идват от животни и животински продукти или ръст от 3% в сравнение с 2020 г. Останалият дял е от селскостопански услуги и вторични дейности.

Разходите за селскостопански ресурси в ЕС, като изключим инвестиции (междинно потребление), са били с 10% по-високи през 2021 г., в сравнение 2020 г.