България остава зад повечето държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) по ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) в края на миналата година.

Данните на Евростат сочат, че страната ни е след Румъния, Словакия и Словения по този показател и изпреварва само Чехия и Хърватия през последното тримесечие на 2018 година в сравнение със същия период на предходната.

Изчисленията показват, че българската икономика е нараснала с 3,2% в края на декември в сравнение с година по-рано. Спрямо третото тримесечие на 2018 година ръстът е от 0,8%.

В региона най-силен растеж отчита Латвия (5,6 на сто), Унгария (4,9 на сто), Полша (4,6 на сто) и Естония (4,3 на сто). По 4% е растежът в Румъния и Словакия. Непосредствено преди България са още Литва и Словения с 3,6 на сто за двете.

След нашата страна в региона са само Чехия и Хърватия със съответно 2,8% и 2,4% за последното тримесечие на 2018 година.

За целия Европейски съюз ръстът на БВП за разглеждания период спрямо предходното тримесечие е от 0,3% и 1,4% спрямо същото тримесечие на 2017 година. За цялата изминала година растежът в еврозоната е от 1,8 на сто, а в ЕС - от 1,9 на сто при такъв от 2,4 на сто за миналата година.