Българската народна банка и търговските банки в страната преминаха успешно от *TARGET2 към T2, новата платежна система за големи плащания на Евросистемата, съобщиха от Централната банка на България. 

Т2 се състои от система за брутен сетълмент в реално време (RTGS) на плащания, свързани с операциите на паричната политика на Евросистемата, както и междубанкови и търговски транзакции. TARGET2 обработва плащания средно на стойност 2,2 трилиона евро на ден, изчисляват от Европейската Централна банка (ЕЦБ).

"Първият ден от операциите на Т2 премина гладко въпреки забавеното затваряне, основната причина, за което беше идентифицирана и отстранена. Новата RTGS система сетълментира около 400 000 транзакции, като цяло съответства на средния обем преди миграцията", отбелязват от ЕЦБ.

Софтуерът и средата за новата система бяха доставени от Banca d'Italia (Банката на Италия), Banco de España (Банката на Испания), Banque de France (Банка на Франция) и Deutsche Bundesbank (Германска Бундесбанк). Това са четирите национални централни банки, които действат като доставчици на услуги за TARGET услуги (T2, TARGET2- Ценни книжа и TIPS). 

Този проект е иницииран през декември 2017 г. с цел хармонизиране и интегриране на услугите на TARGET в полза на европейските финансови пазари и подобряване на ефективността на разходите. Новата система предлага подобрена киберустойчивост и оптимизира използването на ликвидност, тъй като участниците са в състояние да насочват, управляват и наблюдават ликвидността в парите на централната банка във всички услуги на TARGET. Хармонизирането се постига чрез преминаване към стандарта за съобщения ISO 20022, както и чрез набор от общи компоненти, които се споделят между услугите на TARGET, което води до допълнителни спестявания на разходи за участниците. Бяха направени технически промени в TARGET2-Securities през юли 2022 г. в подготовка за стартирането на новата система за плащане на едро T2, която приключва проекта за консолидация.

Турските банки Isbank и Denizbank спряха използването на руската платежна система "Мир"

Турските банки Isbank и Denizbank спряха използването на руската платежна система "Мир"

След като Вашингтон разшири санкциите си миналата седмица

Какво представляват платежните системи?

Съвременните икономики разчитат на сигурното и ефективно протичане на транзакциите. Платежните системи осигуряват инфраструктурата, която позволява движението на пари в икономиката. TARGET2 е платежна система, която дава възможност на банките в ЕС да правят помежду си парични преводи в реално време. Това се нарича брутен сетълмент в реално време.

Защо банки изпращат пари на банки в други държави?

Чрез платежните системи централни и търговски банки извършват презгранични плащания една към друга:

  • когато заплащат стоки, услуги или финансови активи, които идват от друга държава (за собствена сметка или от името на техни клиенти);
  • когато пожелаят да заемат една на друга пари;
  • за целите на провеждането на паричната политика, т.е. операции на открития пазар, които се провеждат от националните централни банки от еврозоната и в които банките могат да заемат от централните банки пари, предоставяйки като гаранция подходящо обезпечение.

*TARGET2 е платежна система, чийто собственик и оператор е Евросистемата. Тя е водещата европейска платформа за обработка на големи плащания и се използва както от централни, така и от търговски банки за обработване на плащания в евро в реално време.