През януари 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 4 558.3 млн. лв., което е с 3.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Общо в страната през януари са внесени стоки на стойност 4 983.5 млн. лв., или с 1.5% по-малко спрямо януари 2018 година.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през януари 2019 г. и е на стойност 425,2 млн. лева.

Търговия на България със страните извън ЕС

През януари износът на стоки от България за трети страни нараства със 7.5% в сравнение със същия месец на предходната година и е на стойност 1 394.2 млн. лева.

Основните ни търговски партньори са Турция, Китай, Съединените американски щати, Египет, Сърбия и Руската федерация, които формират 54.4% от износа за трети страни.

Вносът на стоки в България от трети страни през януари 2019 г. се увеличава с 9.1% в сравнение със същия месец на 2018 г. и е на стойност 1 994.3 млн. лева (по цени CIF) (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет (табл. 3 от приложението).

Външнотърговското салдо на България с трети страни през януари г. е отрицателно и е в размер на 600.1 млн. лева.

Търговия на България с ЕС през 2018 година

През 2018 г. износът на България за ЕС нараства с 9.1% спрямо 2017 г. и е в размер на 37 697.5 млн. лева, показват предварителните данни на НСИ.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.5% от износа за държавите - членки на ЕС.

През декември 2018 г. износът за ЕС се увеличава с 6.6% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 681.0 млн. лева.

Вносът на България от ЕС през 2018 г. се увеличава с 5.5% спрямо предходната година и достига 39 903.8 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През декември 2018 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, намалява с 6.7% в сравнение с декември 2017 г. и е в размер на 3 064.1 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за 2018 г. е отрицателно и е на стойност 2 206.3 млн. лева.