Печалбата на банковия сектор в края на 2021-а нараснала на годишна база под влияние на увеличението на дохода от такси и комисиони. Това става ясно от последното издание "Банките в България", публикувано от Българската народна банка.

За 2021 г. банковата система отчете общ нетен оперативен доход в размер на 4.5 млрд. лв., който е по-висок от реализирания доход за 2020 г. Повишението му се дължи най-вече на нетния доход от такси и комисиони, като през периода нарастват също нетният лихвен доход и нетният доход от финансови инструменти, отбелязва от БНБ. 

Българите ударно теглят заеми за покупка на жилище

Българите ударно теглят заеми за покупка на жилище

Кой е идеалният кандидат за заем?

Нетният доход от такси и комисиони спрямо отчетения към 31 декември 2020 г. се е увеличил с 202 млн. лв. (19.5%) до 1.2 млрд. лв. и делът му в нетния оперативен доход се повиши от 25.0% до 27.9%.

За сравнение през последната предкризисна година - 2019 г. нетният доход от такси и комисиони се увеличи спрямо декември 2018 г. с 41 млн. лв. (3.8%) до 1.1 млрд. лева.

През 2021 г. се наблюдаваше нарастване и при нетния доход от финансови инструменти - с 89 млн. лв. (54.9%) до 250 млн. лв., като делът му в структурата на общия нетен оперативен доход също се повиши - от 3.9% до 5.6%. Другите нетни доходи намаляха със 107 млн. лв. (34.5%) до 204 млн. лева.

Банките масово вдигат таксите на бизнес клиентите си

Банките масово вдигат таксите на бизнес клиентите си

Проверка на Money.bg показа, че голяма част от банките в България или вече са въвели или в най-близко бъдеще ще въведат промени в условията си за юридическите лица

Какви доходи от такси и комисионни реализираха банките у нас към края на 2021 г.?

 • Алианц Банк България - 25.584 млн. лева
 • Банка ДСК - 296.509 млн. лева
 • БНП Париба - 7.307 млн. лева
 • БАКБ - 12.325 млн. лева
 • ББР - 2.409 млн. лева
 • Варенголд Банк - 1.100 млн. лева
 • Инвестбанк - 29.319 млн. лева
 • ИНГ Банк Н.В. - клон София - 6.280 млн. лева
 • Интернешънъл Асет Банк - 25.196 млн. лева
 • ОББ - 161.847 млн. лева
 • Общинска банка - 16.164 млн. лева
 • Пощенска банка - 130.462 млн. лева
 • Прокредит Банк - 22.627 млн. лева
 • Първа инвестиционна банка - 143.015 млн. лева
 • Райфайзенбанк България - 159.514 млн. лева
Таксите за разплащателна сметка могат да се различават съществено - в кои банки е най-изгодно

Таксите за разплащателна сметка могат да се различават съществено - в кои банки е най-изгодно

Оказва се, че има банки, които не начисляват такси по обслужването на разплащателната сметка на клиентите

 • Ситибанк Европа - 15.293 млн. лева
 • Зираат Банк - 2.653 млн. лева
 • Тексим Банк - 4.467 млн. лева
 • Ти Би Ай Банк - 32.243 млн. лева
 • Токуда Банк - 4.052 млн. лева
 • Търговска банка Д - 10.137 млн. лева
 • УниКредит Булбанк - 275.886 млн. лева
 • Централна кооперативна банка - 66.698 млн. лева
Внасянето и тегленето на пари в банка ни излизат все "по-солено", ето с колко поскъпнаха таксите за година

Внасянето и тегленето на пари в банка ни излизат все "по-солено", ето с колко поскъпнаха таксите за година

БНБ посочи средния размер на банковите такси