Българската народна банка (БНБ) публикува годишната справка за средния размер на банковите такси към 25 февруари 2022 година.

Като нова банкова такса може да посочим тази за внасянето на средства по разплащателна сметка в офис на банката. Ако до преди година услугата беше безплатна за суми до 3552 лева, днес вече банките начисляват средно по 0,87 лева и то за по-ниска сума - до 3 111 лева. Ако погледнем данните от последните години ще забележим, че размерът на сумите, за които банките не са начислявали такси при внасяне намалява сравнително плавно - от 4594 лева (2016 г.), през 4161 лева (2018 г.), до 3889 лева (2019 г.) и 3652 лева (2020 г.).  

"УниКредит Булбанк" въвежда такса за съхранение на парични средства на корпоративни клиенти

Най-голямата банка в България слага такса, за да съхранява парите на корпоративни клиенти

Промяната важи за такива, надхвърлящи 3 милиона лева

Обслужването на един от най-популярните банкови продукти - разплащателна сметка в офис на банката е поскъпнал с 0,40 лева. Тегленето на пари в брой от разплащателна сметка в банка вече излиза средно с 1,09 лева по-скъпо - 3.69 лева или 0.48% от сумата, като минимумът тук се е увеличил с 0,88 лева до 4,38 лева.

Fibank предлага кредитна карта без такса за поддържка през първата година

Fibank предлага кредитна карта без такса за поддържка през първата година

Предложенията важат до 31 май

Кредитният превод на хартиен носител към платежна сметка в една и съща банка се е поскъпнал до 2,34 лева, за сравнение преди година исканата сума за услугата беше 1,74 лева. Ако обаче преводът е в друга банка, таксата става 4,11 лв., което е с 0,23 лева по-скъпо.

Плащането на държавните такси също се е увеличило - с 0,60 лева и днес струва средно по 2,38 лева на транзакция.