От 2009 година у нас лихвите върху депозитите вървят постепенно надолу, като преди две години те достигната исторически ниски нива под 1% и продължават да бъдат на това ниво и сега.

В същото време според изискванията на Българската народна банка (БНБ) финансовите институции трябва да поддържат определено минимално ниво на резерви в БНБ, които от своя страна са облагани с отрицателна лихва. Това от своя страна повишава разходите за банките след влизането в сила на тази промяна през 2016 година.

Лихвите по депозити са намалели 40 пъти за 8 години

Как се промениха лихвите по депозитите през последните 17 години?

Ето какво говорят данните

В резултат на това от тази пролет върху сметките на корпоративни клиенти на най-голямата банка у нас ще започнат да се начислява нова такса, става ясно от официален документ на финансовата институция.

Cпopeд нeгo oт 12 aпpил тaзи гoдинa в cилa влизa нoвa тaĸca за съхранение на парични средства за корпоративни клиенти, начислявана върху сумарното счетоводно салдо по всички сметки на клиент само в случай, че то превишава прага от 3 милиoнa лeвa (paвнocтoйнocттa в eвpo).

Това означава, че финансовата институция вече ще изисква клиентите й със сметки в такъв размер да изплащат такса за съхранението на техните средства.

Според официалния документ тя ще бъде в размер на 0,6% на годишна база и ще се начислява върху превишението над определения праг на салдото на банковите сметки.

Промяната ще засегне разплащателни, депозитни, особени, ликвидационни и други сметки. Също така таксата ще се начислява за дните, през които посоченият праг от 3 милиона лева е бил превишен, като тя ще се удържа на месечна база.

На въпрос на Money.bg каква е причината за въвеждането на промяната в условията за юридическите лица, от "УниКредит" посочиха като такава именно увеличените разходи на банките заради наложената от БНБ промяна в изискванията за свръхрезерви:

"На 26 ноември 2015 г. УС на БНБ прие нова Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ, влязла в сила от 4 януари 2016 г. Тази Наредба въведе определение за "свръхрезерви" на банките в БНБ и регламентира прилагането на отрицателен лихвен процент по свръхрезервите, уточнен допълнително в размер на - 0,4%. По-късно, в сила от 4 октомври 2017 г. Българска народна банка (БНБ) промени отрицателната лихва по свръхрезервите на банките, държани при нея, от -0.4% на -0.6%", казват от финансовата институция и допълват:

"В отговор на тези нормативни промени и предвид увеличените банкови разходи, които се явяват ценообразуващ фактор, считано от 12.04.2018 г. УКБ АД въвежда новата такса като отражение на наложилата се промяна в търговската политика по отношение на таксите и комисионните по сметки на корпоративни клиенти.".

От "УниКредит" разясняват, че в някои случаи новата такса няма да бъде прилагана. Тя няма да се начислява при банкови сметки на бюджетни организации; сметки на Фонд за гарантирането на влоговете на банките (ФГВБ), специални сметки на нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, застрахователни брокери/агенти; ескроу сметки; набирателни сметки и специални сметки за съхранение на капитал/дарение; акредитивни сметки; дарителски сметки и други.

На въпрос какъв очакват да бъде ефектът от въвеждането на таксата от "УниКредит Булбанк" коментираха пред Money.bg:

"Не очакваме значим ефект, предвид че голяма част от банките на пазара вече са въвели такса за съхранение на парични средства. Възможно е част от клиентските средства да бъдат инвестирани във финансови инструменти с цел генериране на доходност.".