След като в началото на годината банките в страната масово вдигнаха таксите и комисионните за физически лица, промените застигнаха и бизнес клиентите им. Проверка на Money.bg показа, че голяма част от банките в България или вече са въвели или в най-близко бъдеще ще въведат промени в условията си за юридическите лица. 

Интернешънъл Асет Банк увеличи таксата за теглене на пари в брой от корпоративни клиенти от 3 февруари. Така, ако фирмите до тогава са плащали по 4 лева за теглене на суми до 3000 лева, сега вече  плащат по 5 лева, за да изтеглят до 2000 лева. За теглене над тази сума таксата скача съответно от 0,45% (за суми над 3000 лева) на 0,50% за всяка транзакция над 2000 лева. Таксата за "Разплащания в национална валута" чрез системата за брутен сетълмент в реално време - в електронно банкиране се увеличава от 10 лв. на 12 лева.

И ако до този 3 февруари таксата за канцелиране на превод в лева по искане на клиента е била равна на стойността на излъчен превод, с промените към тази сума се начисляват и още 5 лева. Увеличава се и таксата за преводи до 100 000 лева с вальор следващ работен ден на хартиен носител - от 4 лв. на 5 лева, а за над тази сума, но в същия работен ден - от 10 лв. на 12 лева.

За бизнес клиентите на банката поскъпва и тегленето на пари в брой от АТМ на друга банка - от 1.10 лева, на 1,20 лева. 

Търговска Банка Д вдига таксата за внасяне на каса до 2 000 лева - от 2 лв. на 3 лева от 4 май 2022-а. Над тази сума таксата се повишава от 0,20% на 0,25 на сто. Тегленето на пари от каса също ще поскъпва за бизнес клиентите на банката - за суми до 2000 лева - от 4 лв. на 5 лева. А за над 2000 лева - от 0,45% на 0,55%, но само ако има заявка. При теглене на сумата без предварително заявление, начисляваната такса ще бъде не 0,60%, а 0,65 на сто.

Обединена българска банка (ОББ) също ще повиши някои от таксите за бизнес клиентите си - от 4 април 2022 г. След тази дата месечната такса за пакет "Бизнес партньорство" ще се увеличи от 15.90 лева на 18.90 лева, на пакет "Бизнес партньорство Старт" - електронен от 12.90 лв. на 13.90 лева. Преводите от и по сметка на ОББ в банков клон поскъпват от 2 лв. на 2.50 лева. А изходящите преводи в системата на ОББ - от 4 лв. на 5 лева. Междубанковите преводи пък поскъпват от 0,8% на 1 процент. Касовата вноска от юридическо лице, различно от титуляра на сметка ще струва не както досега минимум 4 лева, а най-малко 4.50 лева.

"Гражданска отговорност" поскъпва, колко ще плащаме през 2022 година?

"Гражданска отговорност" поскъпва, колко ще плащаме през 2022 година?

Сравнителен анализ показва ръст на цената от над 10% на годишна база

Банка ДСК също ще промени приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на бизнес клиентите й. От 28 март 2022 г. тегленето на пари в наличност от ПОС в офис на Банка ДСК вече ще струва минимум 6 лв., а не 4.50 лв., както е в момента. Справката по сметка чрез АТМ в България поскъпва с 0,10 лв. и вече ще струва 0,60 лв., а справката в чужбина поскъпва с 0.50 лв. до 1.50 лева.

Тегленето на пари в наличност със заявка също поскъпва с 0.50 лв. и ще струва 5 лева. Кредитния превод, вкл. между собствени сметки на един клиент също ще струва 5 лева, а не както досега 4 лева. С 1 лев поскъпва и междубанковия кредитен превод през БИСЕРА - до 7 лева. Кредитния превод през RINGS поскъпва с 20 лева и ще стува на бизнес клиентите на банката 50 лева. 

И Пощенска банка промени част от тарифите за юридическите лица. От 8 март месечното обслужване  на сметка струва с 2 лева по-скъпо - 22 лева. Тегленето на суми от сметка със заявка вече струва не минимум 4 лева, а най-малко 5 лева. 

Доларът умерено поскъпва спрямо еврото, йената и паунда

Доларът умерено поскъпва спрямо еврото, йената и паунда

Очаквано ЕЦБ остави без промяна паричната си политика

Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк България, Инвестбанк също въведоха промени на част от тарифите си за бизнес клиенти.