В средата на миналата година заради рекордното количество депозити в банките и увеличаващите се разходи по тях банките масово започнаха да отказват приемането на нови депозити и преобразуваха съществуващите в разплащателни сметки. В края на 2021-а и началото на тази година редица банки коригираха тарифите си. Най-често променяните такси бяха свързани с разход по поддръжка на сметка (месечна такса за поддръжка). Какви такси начисляват банките за може би един от най-масово използваните банкови продукти - разплащателната сметка?

Оказва се, че има банки, които не начисляват такси по обслужването на разплащателната сметка на клиентите си с издадена дебитна карта - това са Интернешънъл Асет Банк и Ти Би Ай Банк. Първата банка обаче начислява 2,90 лв. за същата услуга на клиентите си без дебитна карта.

При регулярни постъпления по картата Уникредит Булбанк начислява всеки месец по 1,80 лева, ако сметката е без регулярни постъпления обаче таксата набъбва до 3 лева. Банката начислява по 4 лева, в случаите, в които клиентите й нямат издадена банкова карта, а средномесечният им баланс е до 200 хил. лева, за по-голям от този баланс месечната такса е 10 лева.

В кои банки е най-изгодно да отвориш разплащателна сметка?

В кои банки е най-изгодно да отвориш разплащателна сметка?

И в кои поддръжката й излиза по-евтино

В "Алианц Банк" с таксата за поддържане на разплащателната сметка е 2,20 лева на месец. От банка предлагат по-ниска такса за обслужване на разплащателните сметки на пенсионерите - 1 лев.

Българо-Американската Кредитна Банка (БАКБ) начислява всеки месец на клиентите си с разплащателна сметка с карта към нея по 2.50 лева, а на тези със сметка, но без карта - по 3,20 лева.

Таксите на Fibank, Райфайзенбанк, Банка ДСК и Общинска банка за тази услуга се еднакви - на клиентите с издадена карта таксата е 2,50 лева, а на тези на които не е издадена пластика - 4 лева месечно.

Обслужването на разплащателна сметка и на клиентите на ОББ с дебитни карти отново е 2,50 лева, а на тези без дебитна карта - 4,50 лева. При Пощенска банка отново таксата за разплащателна сметка е 2,50 лева, ако клиентът няма карта обаче сумата е 5 лева месечно.

Таксата на Таксим банк за клиенти с дебитна карта е 2,50 лева, а на тези без карта - 3,50 лева.

Сравнение: В коя банка е най-изгодно да отворите разплащателна сметка?

Сравнение: В коя банка е най-изгодно да отворите разплащателна сметка?

Ето какви са таксите на всички кредитни институции у нас

При Централна кооперативна банка месечната такса за клиентите с разплащателна сметка без карта е 3,80 лв., а на тези, притежаващи карта - 2,50 лева.

Месечната комисионна за услугата в Инвестбанк за клиентите с дебитна карта е 2,59 лева, а на тези без - 3,99 лева.

Търговска банка Д начислява месечна такса за обслужване на сметка в размер на 3,20 лева.