Коя банка предлага най-евтините такси за откриване и поддържане на разплащателна сметка? Отговорът на този въпрос досега не беше лесна задача - ако искаха да разберат, клиентите трябваше да прочетат офертите на всички кредитни институции и сами да ги сравнят.

Отскоро обаче това вече не е нужно. Европейска директива от тази година задължи Българската народна банка да създаде интернет портал със сравнителна потребителска информация за таксите на банките у нас. БНБ все още не е изпълнила новото си задължение, но една неправителствена организация го стори.

"Граждани срещу бюрокрацията" създадоха на своята интернет страница сравнителна таблица с информация за разходите по откриването на сметка във всяка една банка у нас.

Анализът показва: колкото по-малка е една банка, толкова по-евтина е тя. Най-евтината банка според тези данни е "Тексим банк", при която годишните разходи поддръжка на разплащателна сметка са 11.88 лева. "Ти Би Ай Банк" предлага безплатно обслужване на сметката, но събира такса от 39.98 лева за поддръжка на дебитна карта.

Други три малки банки - "Токуда банк", "Интернешънъл Асет Банк" и "Пиреос Банк", също залагат на ниските такси - по 12 лева на година. И трите обаче събират такса за притежание на дебитна карта и за разлика от горните две имат минимална изискуема сума за откриване на сметка - между 5 и 15 лева.

По-малките банки обаче имат един сериозен недостатък - нямат толкова голяма клонова мрежа. Това е и една от причините за по-евтините такси. Изключение прави "Централна кооперативна банка", която има силно развита клонова мрежа, но същевременно предлага ниски такси - 18 лева на година за сметка и 0 лева за дебитна карта.

В същото време други банки с много клонове като "Обединена българска банка", "Уникредит Булбанк" и "Райфайзенбанк" попадат в горния ценови диапазон.

При трите годишната такса за поддържане на разплащателна сметка е между 27.60 и 30 лева, а при две от тях има такса за поддръжка и на дебитна карта.

Все пак обаче най-скъпата банка не е от "големите банки". Сравнителният анализ показва, че таксите при "Инвестбанк" са най-високи. Така поддръжката на разплащателна сметка в нея струва 34.80 лева на година + 12 лева за банковата карта.

Ето и пълната сравнителна таблица:

Банка Необходима сума за откриване на сметка Годишно обслужване на дебитна карта Годишно обслужване на сметка
ТИ БИ АЙ БАНК 0.00 лв. 0.00 лв. 39.96 лв.
ТЕКСИМ БАНК 0.00 лв. 11.88 лв. 0.00 лв.
ТОКУДА БАНК 15.00 лв. 12.00 лв. 9.60 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК 5.00 лв. 12.00 лв. 18.00 лв.
ПИРЕОС БАНК 5.00 лв. 12.00 лв. 12.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА 3.00 лв. 15.60 лв. 15.60 лв.
АЛИАНЦ БАНК 7.00 лв. 18.00 лв. 0.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА 2.00 лв. 18.00 лв. 0.00 лв.
БАНКА ДСК 12.50 лв. 19.80 лв. 10.20 лв.
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК 0.00 лв. 21.48 лв. 9.24 лв.
СИБАНК 8.00 лв. 21.60 лв. 13.20 лв.
ПОЩЕНСКА БАНКА 6.00 лв. 22.80 лв. 0.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ 9.78 лв. 23.52 лв. 6.00 лв.
ПРОКРЕДИТ 22.00 лв. 24.00 лв. 23.52 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА 7.00 лв. 24.00 лв. 0.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 2.00 лв. 24.00 лв. 0.00 лв.
Д БАНК 7.00 лв. 24.00 лв. 14.40 лв.
ТБ ВИКТОРИЯ 20.00 лв. 24.00 лв. 5.04 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК 25.00 лв. 27.60 лв. 20.40 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 2.50 лв. 30.00 лв. 18.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 2.00 лв. 30.00 лв. 0.00 лв.
ИНВЕСТБАНК 5.00 лв. 34.80 лв. 12.00 лв.