Понижаването на вече рекордно ниската безработица в Полша става все по-голям проблем за властта в европейската държава и вещае нови проблеми за нея.

Докато индикаторът върви надолу, зад цифрите прозира разрастващ се дефицит на пазара на труда, предизвикан от значителния брой на емигрирали поляци. Положението допълнително се влошава от по-слабо участие на пазара на труда, което се очаква да се задълбочи заради политиката на Варшава за намаляване на възрастта за пенсиониране.

Според изчисленията на Евростат безработицата в Полша през март е на равнище от 5,3% и е сред най-ниските в целия Европейски съюз (ЕС). От централната банка изчисляват, че показателят вече е под нивото, което поставя натиск върху нивото на заплатите, пише Bloomberg.

"Ние достигаме нива, от които не трябва да сме радостни. Равнища, за които правителството трябва да започне да се притеснява в контекста на икономическия растеж", коментира Ярослав Янецки, който е главен икономист в Societe Generale във Варшава.

Според изчисленията на експерти безработицата в Полша може да падне още през април до 7,7 на сто, което ще бъде най-ниското ниво от 1991 година насам. Междувременно годишният ръст на заплатите се сви с 4,1% през миналия месец.

Тези резултати донякъде са обясними с това, че над 2 милиона поляци са напуснали родината си след влизането й в ЕС през 2004 година. От тях 40% са на възраст между 18 и 24 години, като техният дял нараства.

В същото време икономическата активност е слаба, като едва 56,3 на сто от хората в трудоспособна възраст са наети или търсят работа. Броят на икономически неактивните поляци достига 5,5 милиона души.