Броят на новите работни места, разкрити в американската икономика през октомври, е по-малък от прогнозните очаквания. Но динамиката на този показател за септември бе преразгледана от понижение на растеж, съобщи Департаментът по труда на САЩ.

По този начин влиянието на ураганите "Харви" и "Ирма" върху стопанството на страната се е оказало по-малко рязко и дълбоко, но по продължително, отколкото се очакваше.

Безработицата в САЩ през предходния месец е слязла до минимално след декември 2000-та година ниво - 4,1% в сравнение с 4,2% през септември. Експертите не предвиждаха изменение в този показател.

Новите работни места в икономиката на САЩ са се увеличили през октомври с 261 хиляди, показват данните на американското министерство на труда. Анализаторите средно прогнозираха ръст на работните места с 315 хиляди.

Според корекцията на ведомството, през септември се е наблюдавало повишение на работните места с 18 хиляди, вместо обявеното по-рано понижение от 33 хиляди работни места.

Средното почасово заплащане на труда в САЩ през октомври не се е изменило спрямо предходния месец, а на годишна база се е повишило с 2,4% - до $26,53. За септември тези показатели са били съответно 0,5% и 2,8%.

Средната продължителност на работната седмица през октомври е останала на равнището на предходния месец - 34,4 часа. Делът на заетото население в трудоспособното население през миналия месец се е понижил до 62,7% от 63,1% през септември.

Броят нови работни места в частния сектор на САЩ през септември е скочил с 252 хиляди, на държавните служители се е повишил с 9 хиляди души.

Нивото на безработицата с отчитане на американците, избрали частична заетост изключително по икономически причини (индикатор U6), за първи път от 2006 година насам е нисък от 8 процента - 7,9% през октомври.