За пръв път през последните 15 години безработицата в трите области на Северозападна България - Монтана, Видин и Враца падна под 10 процента, съобщиха от Регионалната служба по заетостта в Монтана. Към момента безработните в трите региона са 9,88 на сто от трудоспособните, съобщава БНР.

Равнището на безработицата в Северозападна България все още е по-високо от средното за страната, което е 5,89 процента, но е с 3 процента по-ниско, отколкото през същия период на миналата година.

През последния месец безработните в област Видин са намалели с 1,9 на сто, в област Враца - с 3,0 на сто, а в област Монтана - с 1,9 на сто.

За едно свободно работно място се конкурират 13 безработни в област Видин, 10 в област Враца и 15 в област Монтана.
Най-много работни места от началото на тази година в Северозападна България са открити в секторите преработваща промишленост, селско стопанство, търговия и ремонт на автомобили, строителство, образование и държавно управление, съобщиха от Регионалната служба по заетостта в Монтана.