За бизнеса в Германия става все по-трудно да намира служители в офисите, фабриките или болниците, се констатира в изследване на Института за германска икономика (ИГИ). До 2024-а година се очаква броят на трудоспособните граждани в Германия да спадне с четири процента. Освен това във всички региони хората в предпенсионна възраст - т.е. между 60 и 64 години - вече са повече от тези между 15 и 19.

Оттам съвсем логично следва, че при пенсионирането си тези, които в момента работят, ще оставят на пазара празнина, която няма да може да бъде запълнена от по-млади местни граждани. Така единственият шанс за попълване на липсите ще е пристигането на повече чужденци. От ИГИ все пак отчитат, че в конкретния случай става въпрос по-скоро за теоретични съждения, а не за конкретна прогноза, тъй като миграцията е постоянен процес, а и заетостта постоянно се променя.

Спадът на трудовия потенциал в периода 2014-2019-а година е основно източногермански проблем. Но според ИГИ до 2024-а година и Западна Германия ще се окаже силно зависима от миграцията, за да поддържа нивото на населението в работоспособна възраст. Тъй като вътрешната миграция е "игра с нулев резултат", трябва да се разчита на квалифицирани кадри от чужбина.

Пристигащите трябва да са поне с 300 хиляди повече от заминаващите

По данни на Института за проучване на трудовия пазар, само през 2021-а броят на трудещите се ще спадне с 350 хиляди души. Това означава, че имиграцията в Германия надминава емиграцията с между 300 и 400 хиляди души годишно. Но не във всяка сфера са необходими работници - бизнесът търси основно квалифициран персонал.

2020-а е първата година от девет насам, в която населението на Германия е намаляло. По време на пандемията нетният прираст от имиграция е спаднал с 85 хиляди. Докато през 2019-а година хората, които са се заселили в Германия, са с 327 хиляди повече от тези, които са я напуснали, през 2021-а се очаква новопристигналите да са едва около 200 хиляди души повече от емигриралите.

Важността на гостоприемството

Авторите на изследването от ИГИ дават редица препоръки на германските политици, за да им помогнат да овладеят ситуацията. Първата възможност е чрез увеличаване на заетостта на хората над 60 години чрез въвеждането на повече стимули и премахване на пречките - като например отмяна на предсрочното пенсиониране без удръжки от пенсията на 63 години, което беше въведено през 2012-а.

Разширяването на системата от грижи за децата може да позволи на повече жени да работят. Увеличаването на работното време също може да олекоти ситуацията: според ИГИ, швейцарците например работят средно две седмици годишно повече от германците. Дигитализацията трябва да се използва за увеличаване на продуктивността и обучението на нискоквалифицираните кадри. Предвид ограничения потенциал в самата Германия обаче трябва да се положат повече усилия основно за привличане на квалифицирана работна ръка от чужбина. Това означава улеснена имиграция, подкрепа по време на процеса на кандидатстване и развитие на т.нар. култура на гостоприемство.