Идеи за проекти за развитие на туризма в пограничните региони на България и Северна Македония ще се приемат в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обявиха от ведомството. Ще се очакват пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македония 2021-2027 в рамките на Програмен приоритет 3 "Интегрирано развитие на трансграничния регион".

Бюджетът на мярката е почти 16 милиона лева или 8 143 233 евро. Средствата ще бъдат вложени в проекти за развитие на атрактивен всесезонен туристически продукт чрез подобряване на мобилността, свързаността и алтернативната мобилност в граничните региони, брандиране и маркетинг на туристически продукти, разширяване на заетостта в туристическия сектор, укрепване на връзките между културни и природни обекти и туризъм и околна среда, и намаляване на уязвимостта на услугите в туристическия сектор.

€11 милиона отиват за строежа на граничния пункт "Струмяни-Берово" между България и Северна Македония

€11 милиона отиват за строежа на граничния пункт "Струмяни-Берово" между България и Северна Македония

Инвестицията е разделена на две фази

Целевата покана за разработване и подаване на проектни предложения е насочена към кандидатите, чиито концепции са преминали първата фаза.

Всяко пълно проектно предложение се базира на одобрената от Комитета за наблюдение с решение от 27 март 2024 г. идентифицирана проектна концепция, която Стратегическият съвет на програмата е включил в списъка с идентифицирани идеи за проекти (включващ и резервни проекти) като част от Териториалната стратегия на Програмата.

Допустимите дейности, обект на възлагане от българските партньори е съгласно националното законодателство, като за инвестиционните дейности се изисква пълна проектна готовност: технически/ работен проект и влязло в сила разрешение за строеж, както и решение на ОбС за кандидатстване и осигуряване на устойчивост на инвестицията - 5 години след нейното приключване.

Европа инвестира половин милиард евро в ЖП линия от Северна Македония до България

Европа инвестира половин милиард евро в ЖП линия от Северна Македония до България

По нея ще преминават приблизително 500 000 тона товари и половин милион пътници годишно