Европейската комисия повиши оценката си за растежа на българската икономика през настоящата година. В пролетната си икономическа прогноза от Брюксел предвиждат ръст от 3,8% през 2018 г. и 3,7% през 2019 г. В предходния документ ЕК изчисляваше нарастване на брутния вътрешен продукт от 3,7% и 3,5% през 2018 и 2019 г. съответно.

Вътрешното потребление се очаква да бъде основният двигател на растежа, а приносът на нетният износ ще остане отрицателен, се казва в документа. Инфлацията ще продължи да се увеличава, а добрата тенденция в пазара на труда ще се запази, като ще донесе стабилни увеличения на възнагражденията и продължаващ ръст на заетостта.

EK припомня, че през 2017 година реалният ръст на брутния вътрешен продукт бе 3,6%.

Очаква се през 2018 година основният двигател на инвестициите да бъдат капиталовите разходи на правителството, благодарение на повишение на усвояването на европейските фондове.

След дълъг период на дефлация, през 2017 година инфлацията достигна 1,2%, като се очаква през следващите две години да продължи да се увеличава, благодарение на растящата покупателна способност на домакинствата и по-високите цени на енергията. Очаква се тя да достигне 1,8% през 2018 година и да задържи същия темп през следващата година.

Силното възстановяване на пазара на труда продължи през 2017 година, записвайки 1,8% ръст на заетостта и общият дял на заетите достига предкризисни нива от 64,3%. Очаква се през 2018 година безработицата да намалее до 5,5% и с още 0,2 процентни пункта през следващата година.

Растежът на целия Европейския съюз се очаква да се запази силен през 2018 година, а през 2019 г. леко да забави темп. "Европейската икономика е добра форма, но е по-изложена на външни рискове", се казва още в документа. Очаква се и ЕС, и еврозоната да растат с 2,3% тази година, а през 2019 година да забавят темп до 2%.