На фона на кризата около новия коронавирус работодателите у нас срещат най-големи трудности със задържането на персонала и изплащането на заплати и осигуровки.

Над 70% от работодателите у нас са били принудени да съкращават част или целия си персонал заради кризата. 15% пък са били притиснати да намаляват трудовите възнаграждения на служителите си. Това показват данни от онлайн анкетно проучване на Българската стопанска камара (БСК), проведено между 2-ри и 8-и май. В сондажа са участвали над 580 управители и собственици на фирми в цялата страна.

Резултатите от анкетата на БСК отразяват преимуществено състоянието сред микро- и малките предприятия в търговията и услугите - сектори, които допринасят за огромна част от БВП на страната и които същевременно са сред най-засегнатите от кризата и ограниченията.

Според данните едва 4% от анкетираните работодатели заявяват, че са се възползвали от схемата "60/40". Други 6% възнамеряват да направят това скоро, а 8,5% от фирмите, участващи в сондажа на БСК, се колебаят.

Държавата раздаде още почти 3 милиона лева по мярката „60/40“

Държавата раздаде още почти 3 милиона лева по мярката „60/40“

Най-големият рецепиент от този четвърти транш е „Центърът за градска мобилност“

Над 80% от респондентите са на мнение, че държавната мярка за подпомагане на бизнеса е неефективна. Междувременно голяма част от предприятията подкрепят трансформирането на мярката в 60:0, каквото беше първоначалното предложение на БСК, коментира пред Българското национално радио заместник-председателят на камарата Димитър Бранков.

Данните показват още, че за над половината от фирмите необходимите ликвидни средства за покриване на разходите за следващите три месеца, включително заплата, осигуровки и данъци, стигат до 20 000 лева на месец. По-нататък, всяка четвърта компания у нас се нуждае от между 20 и 50 хиляди лева на месец, а всяка десета - от над 100 000 лева.

33% от анкетираните очакват да възстановят бизнеса си за период, по-дълъг от година, като приблизително толкова очакват възстановяване в рамките на година. 29% от фирмите виждат възможности за възстановяване в рамките на 3-6 месеца.

В двете крайности - 1,2% от запитаните са оптимисти, че бизнесът ще се възстанови веднага след края на извънредното положение, а 2,4% - че бизнесът им изобщо няма да се възстанови.

"Над 70% от респондентите вече са съкратили персонал. 15% са съкратили работни заплати. Над 63% от тези предприятия очакват възстановяване в рамките на 1 година. Аз лично съм приятно изненадан от оптимизма", коментира още Бранков. По думите му очакванията на бизнеса за помощите на държавата са били много по-големи, предвид факта, че различните сектори са засегнати по различен начин от кризата. Той допълва, че бизнесът основно настоява за доста по-засилена фискална подкрепа, която да предвижда промени в данъчната система и други облекчения.

Броят на новорегистрираните безработни в България надхвърли 148 хиляди

Броят на новорегистрираните безработни в България надхвърли 148 хиляди

През последните седмици леко се покачват хората, които са назначени на работа, но той още е под нивата си преди извънредното положение

Анкетата на БСК показва още, че 74% от фирмите желаят временните мерки в подкрепа на бизнеса да бъдат удължени и след края на кризата.

45% от запитаните казват, че за периода на кризата техните задължения към други фирми са се увеличили с до 100 000 лева. За 5,5% това увеличение възлиза между 100 и 200 хиляди лева, а за 1,7% - над 200 000 лева. При останалите 48% ситуацията е непроменена.

Спрямо държавата - 48% от всички отчитат ръст на задълженията към държавата вследствие на кризата с до 50 000 лева. За 45% ситуацията остава непроменена, а останалите респонденти регистрират ръст над 50 000 лева.

Според Бранков членовете на БСК търсят симетрия и солидарност в реалната икономика и бюджетната сфера, тоест отлагане и съкращаване на бюджетни разходи, включително в държавната администрация.

Икономиката на България през март: 18% спад в търговията, 11% в строителството и 5% в производството

Икономиката на България през март: 18% спад в търговията, 11% в строителството и 5% в производството

Данните за април ще покажат още по-голям срив