Бюджетният дефицит на САЩ беше съкратен с 1/3. За осемте месеца на текущата финансова година той достигна 148,5 млрд.долара, което е почти 35% по-малко от показателите през същия период за миналата финансова година, съобщи министерството на финансите на САЩ.

Подобрението на показателите било постигнато, въпреки че през май месец те рязко са тръгнали надолу. През последния пролетен месец дефицитът достигна 67,7 млрд.долара, което е почти с 60% по-лошо от данните за май миналата година.

Като основни причини за съкращаването на дефицита, експертите посочиха увеличените печалби на компаниите и понижаването в нивото на безработицата. Това, по мнението на специалистите, е довело до увеличение на доходите на гражданите.

Правителството на САЩ за финансова година 2007, която  приключва на 30 септември, заложиха бюджетен дефицит в размер на 177 млрд.долара, което е с 28% по-малко от резултатите за 2006 г.