Правителството на Дания представи широк кръг от орязване на данъците, от който ще могат да се възползват всички граждани, независимо от размера на дохода му. Дания е страната с най-високи данъци в развития свят, като според оценка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от 2015 г., държавата прибира около 47% от доходите на гражданите.

Планът на дясноцентристката коалиция е да намали данъчната тежест за гражданите с общо 3.7 милиарда долара, като предложените мерки ще влязат в сила постепенно до 2025 г. Администрацията заяви още, че ще "наблюдава" и корпоративните данъци, за да се увери, че Дания ще остане конкурентноспособна.

"С това предложение ще се справим с редица предизвикателства", казва министърът на финансите Кристиян Йенсен, като една от целите е хората да остават по-дълго на пазара на труда. Бързорастящата икономика намали дела на безработните до 3.5%, създавайки притеснение от трудно намиране на кадри. Застаряващото население натежава и на хазната.

Другото възможно решение на проблема е имиграцията, но заради подкрепата на кабинета на националистическата Народна партия на Дания това би било трудно изпълнимо.

Като окуражава хората да работят повече, правителството очаква да събира повече приходи от източници като ДДС.

Когато предложенията влязат в сила, данъчната тежест ще намалее до 44%, допълни министърът на финансите.

Една от мерките е намаляването на таксата за регистрация на автомобил. Тя бе 180% от стойността на автомобила, а по-късно бе намалена до 150%. Правителството смята да я направи до 100%. Това е и една от първите мерки, които ще бъдат въведени, тъй като има опасност датчаните да забавят покупката на нови автомобили.