Индия е страната, която има по-голяма млечна индустрия от която и да било друга държава в света. Само през 2018 година там са произведени над 180 милиона тона мляко. Иначе казано този обем представлява 22% от световната продукция за година, сочат данни на Организацията по прехрана и земеделие на ООН.

Също така може да се направи такова сравнение, че там е произведено повече мляко, отколкото във всички държави от Европейския съюз (ЕС) взети заедно.

Въпреки огромните си размери секторът в Индия продължава да расте при това с най-бързи темпове от всички останали големи производители. През изминалата година ръстът на сектора е от 5,6% в сравнение с предходната и значително над този на индустрията в световен мащаб - 2,2%.

Веднага след Индия по този показател са съответно ЕС и САЩ. Общият обем за държавите членки за миналата година възлиза на 167,3 милиона тона. За Щатите той възлиза на 98,6 милиона тона.

Нещо друго, което отличава Индия от тях е, че за разлика от съюза и от САЩ, азиатската държава не е сред големите износители на мляко. По-голямата част от производството ѝ е за вътрешно потребление.

Извън тези три производители, сред лидерите в глобален мащаб се нареждат още Пакистан, Бразилия, Китай, Русия, Турция и Нова Зеландия.

Infographic: The Biggest Producers of Milk in the World | Statista You will find more infographics at Statista