Износът е един от двата най-важни елементи на международната търговия. Страните по света стимулират експанзията на своите икономики, като търсят международни пазари за своите ресурси, стоки и услуги.

Някои държави, макар и значително по-малки по размер, успяват да изнасят значително повече от други.

Все пак безспорен световен лидер в експорта и към 2018 година остава Китай с общ такъв, възлизащ на 2,5 трилиона долара. Основните експортни стоки за азиатската държава са машини, технологии, обзавеждане, автомобили и пластмасови изделия.

Втори са САЩ с износ в размер на 1,7 трилиона долара към края на 2018 година. Най-важните експортни стоки за Щатите включват храни и напитки, суров петрол, автомобилни части, машини и граждански самолети.

Европейският съюз обаче с всички негови членки взети заедно, изпреварва значително Китай като експортна сила. За миналата година износът на съюза възлиза на 6,5 трилиона долара, като от тях 1,6 трилиона долара е приносът на Германия.

След нея останалите европейски държави сред десетте най-големи износителки са Холандия, Франция, Италия и Великобритания със съответно 723 милиарда долара, 582 милиарда долара, 547 милиарда долара и 486 милиарда долара.

След десетте най-големи износителки са още Япония (4-то място), Южна Корея (6-то място) и Хонконг (8-о място). Експортът на първата от тях възлиза на 738 милиарда долара, а на останалите две е в размер на съответно 605 милиарда долара и 569 милиарда долара.

Снимка 440573

Източник: howmuch.com