Вноса от Русия като цяло в света намаля (във физическо изражение), обаче има държави, които значително увеличиха покупките на руски стоки в стойностно изражение, от края на февруари насам.

Заради рязкото поскъпване на енергоносителите, сред тях са дори страни, които подкрепиха санкциите спрямо Москва, пише The New York Times.

Индия е страната с най-висок ръст на вноса от Русия, като нарастването е с 430% спрямо същия период на миналата година. А общият обем на търговията между двете страни, включително както вноса, така и износа, надвиши средния показател за последните пет години с 310%, достигайки 3,3 милиарда долара.

Следва Турция, при която на годишна база скокът на вноса от Русия е с 213%, и съответно 198% е ръстът на товарооборота спрямо усреднения показател за последните 5 години (6,2 милиарда).

13 страни от ЕС увеличиха вноса си от Русия през юни, включително България

13 страни от ЕС увеличиха вноса си от Русия през юни, включително България

Начело е Словения по показателя

При Бразилия посоченият прираст е съответно със 166% и 106%, при товарооборот от 939 милиона долара. След това по ръст на вноса от Русия в парично изражение се нареждат: Испания (112% и 57%, 739 милиона долара) и Китай (98% и 64%, 15 милиарда долара).

Значително нараства в стойностно изражение и търговията с Холандия, Япония, Германия и Норвегия.

На фона на отказа на европейските страни от руските енергийни ресурси обемът на техния внос от Русия неизбежно ще намалее, смятат икономисти.

От друга страна, износът за Русия е намалял от почти всички страни, с изключение на Китай и Турция, които през последните месеци са увеличили доставките си за Русия, съответно с 24% и 113% на годишна база.

На какво се дължи "експлозивния" икономически ръст на Индия

На какво се дължи експлозивния икономически ръст на тази огромна страна

Принос за ръста на БВП на страната има и Русия