Индия се оказа една от тези уникални държави, които през 2022 г. демонстрират не само положителна динамика на брутния вътрешен (БВП), но и показват "експлозивен" растеж. Основните причини за това индийско "икономическо чудо", които са скрити на пръв поглед, разглежда известният инвестиционен банкер Евгений Коган в анализ, публикуван във финансовия портал Investimg.com.

Факти и фактори за успеха:

1.Ръстът на БВП от 13,5% през второто тримесечие на годишна база, на пръв поглед може да се обясни с ефекта на ниската база. През същия период на 2021 г. в Индия бушуваше пандемия, което означава, че бизнес активността би трябвало да е ниска и да не е имало икономически растеж през второто тримесечие на миналата година.

Но твърдението за ниската база би било вярно, ако се правеше сравнение с второто тримесечие не на миналата, а на 2020 г., когато БВП на Индия загуби 23% спрямо същия период на 2019 година. Обаче за периода април - юни 2021 г., икономиката на страната "скочи" с 20%, т.е. настоящият скок на БВП на Индия тази година е в реално изражение.

2.През второто тримесечие на 2022 г. Русия започна активно да доставя в "приятелски" страни петрол, природен газ, въглища, метали. И значителна част от доставките отиваха само в Индия.

Санкциите на европейските страни и САЩ спрямо Русия, доведоха до ограничаване на доставките на полезни изкопаеми от Русия за "неприятелски" страни. А необходимостта от спешно намиране на нови външни пазари, позволи на Китай, Индия и други страни да получат добри отстъпки в цените, за доставки от Русия на енергоносители и други стоки.

Има "слухове", че Русия е готова да предложи до 30% отстъпка в цената, за желаещите да сключат дългосрочни договори за доставки на петрол.

3.В основата на високия икономически растеж на Индия сега стои успехът на селскостопанския сектор. Приносът на селското стопанство за растежа на БВП на страната за второто тримесечие е 4,5%, при увеличение от 2,2% за същия период на миналата година. Обаче, дори доставките на евтини суровини от Русия не помогнаха на производствения сектор, който регистрира спад в различните подотрасли, от 0,1% до 4,8%.

Индия увеличи 3,5 пъти вноса си от Русия, на фона на санкциите

Коя огромна страна увеличи 3,5 пъти вноса си от Русия, на фона на санкциите

Същевременно Индия е намалила износа си

Основният въпрос сега е: Колко дълго ще продължи "икономическото чудо" на Индия?

Това е "творчески" въпрос, казва Евгений Коган. Русия вероятно ще продължи да продава на Индия енергоносителите с отстъпка, разчитайки на реципрочни доставки на индийски продукти от автомобилната индустрия, високите технологии и много други. Следователно засилването на сътрудничеството с Русия в бъдеще може да се превърне в един от стълбовете на икономическото развитие на Индия, смята финансистът.

Може да се обобщи, че Индия по всяка вероятност ще продължи с ускореното темпо на икономическо развитие, но тя трябва да извърви дълъг път, за да достигне набелязаната цел - постигане на статут на развита държава до 2047 година.

Индия плати по необичаен начин за голяма доставка руски въглища

Индия плати по необичаен начин за голяма доставка руски въглища

Купувач е най-големият производител на цимент в страната

Най-общо казано, страната ще трябва да се трансформира от предимно аграрна, в напреднала в областта на индустрията и високите технологии. Как индийските власти ще успеят да преодолеят тази икономическа "пропаст" само за около 25 години, засега остава загадка.

А успехът на Индия през следващите десетилетия неизбежно ще доведе до "икономическа и геополитическа конфронтация с Китай за лидерство в света, измествайки "стара Европа" на втора и трета позиция", според Евгений Коган.

Тези две държави "нулираха" ефекта от енергийните санкции спрямо Русия

Тези две държави "нулираха" ефекта от енергийните санкции спрямо Русия

Китай и Индия рязко увеличиха вноса на руски енергоносители, какви са фактите