Предварителните данни на Националния статистически институт показват, че през периода януари - август 2016 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 29 691.0 млн. лв. и спрямо съответния период на 2015 г. износът намалява с 2%.

През август общият износ възлиза на 3 907.1 млн. лв., или с 6.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През периода януари - август в страната са внесени стоки общо на стойност 32 631.3 млн. лв., или с 3.9% по-малко спрямо същия период на 2015 година. 

През август  общият внос се увеличава с 16.4% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 4 420.6 млн. лева. 

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - август 2016 г. и е на стойност 2 940.3 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - август 2016 г. също е отрицателно и е в размер на 1 377.2 млн. лева. 

Търговия на България със страни извън ЕС

Според предварителните данни на НСИ, през периода януари - август износът на България за трети страни намалява с 13.8% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 9 516.1 млн. лева. 

Основни търговски партньори на България са Турция, бившата югославска република Македония, Сърбия, Китай, Руската федерация и САЩ, които формират 49.7% от износа за трети страни. 

През август 2016 г. износът на България за трети страни се увеличава с 0.9% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 228.8 млн. лева. 

Вносът на България от трети страни през периода януари - август 2016 г. намалява с 12.5% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 10 892.1 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. 

През август 2016 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 14.3% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 647.8 млн. лева. 

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - август 2016 г. е отрицателно и е в размер на 1 376.0 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 837.7 млн. лева. 

През август 2016 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е в размер на 419.0 млн. лева. 

Търговия на България с ЕС до юли (предварителни данни)

През периода януари - юли износът на България за ЕС нараства с 4.3% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 17 496.6 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 64.7% от износа за държавите - членки на ЕС.

През юли износът за ЕС се увеличава със 7.2% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 817.4 млн. лева. 

Вносът на България от ЕС през периода януари - юли намалява с 1% спрямо същия период на предходната година и достига 18 966.4 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария. 

През юли 2016 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, намалява с 4.3% в сравнение с юли 2015 г. и е в размер на 2 914.9 млн. лева. 

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - юли 2016 г. е отрицателно и е на стойност 1 469.8 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 583.6 млн. лева.