Добивът на петрол в страните членки на ОПЕК през април е нараснал с 330 хил. барела на денонощие, достигайки 32,76 млн. барела в денонощие. Това е максимално ниво на производство в картела от август 2008 г. се отбелязва в месечния обзор на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

През миналия месец дневният добив на суровината в Иран е нараснал до 3,6 млн., връщайки се на нивото от ноември 2011 година. Производството в най-големия доставчик на суровината в света - Саудитска Арабия е останало на стабилно равнище от 10,2 млн. барела.

МАЕ очаква, че преди поредната среща на ОПЕК на 2 юни във Виена, картелът ще продължи да увеличава добива. Това се свързва и със сезонното увеличение на електропотреблението в Саудитска Арабия и прекратяването на стачката в Кувейт.

Текущото равнище на добива в ОПЕК вече превишава с 500 хил. барела прогнозирането търсене на петрол, доставян от картела през тази година.

В същото време добивът на петрол в страните извън ОПЕК се предполага да спадне през тази година с 800хил. барела – до 56,8 млн. барела на денонощие.

Съгласно доклада на МАЕ излишъкът в предлагането на световния пазар през първото полугодие вероятно ще се окаже по-малък от очаквания, заради ръста на търсенето в Индия, Китай и Русия. Затова понижи оценката си за дисбаланса между търсенето и предлагането за първите  6 месеца на т.г. от 1,5 млн.,  до 1,3 млн. барела на денонощие.

Агенцията отбелязва също, че ръстът на потреблението за периода е по-висок от очакването – до 1,4 млн. барела на ден.  Прогнозата за световното потребление като цяло за годината е коригирано нагоре със 100 хил. барела - до 95,9 млн. барела на денонощие, което е с 1,2 млн. барела надт нивото от миналата година.