През януари 2022 г. производството на твърди горива - антрацитни, черни, кафяви, лигнитни въглища и твърди горива от въглища се увеличава с 99.3%, спрямо същия месец на предходната година и достига 3 613 хил. тона. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), според които през първия месец на годината количествата, доставени на вътрешния пазар се увеличават с 91.5% и възлизат на 3 665 хил. т. Това количество се равнява на общото количество доставки до различните потребители - вътрешно потребление на мините, за ТЕЦ за обществено ползване, за коксуващи заводи и брикетни фабрики, за индустрията, черната металургия и други.

Месец на голямо поскъпване за горивата: цената на дизела мина психологическата граница от 3 лева

Месец на голямо поскъпване за горивата: цената на дизела мина психологическата граница от 3 лева

Заради слухове за предстоящо поскъпване на горивата на 2 март се извиха огромни опашки на бензиностанциите у нас

Горива

Според данните на НСИ производството на безоловен бензин се увеличава за година със 73.8% до 146 хил. т., а на дизелово гориво - с 52.7% 258 хил. тона. Производството на природен газ остава без изменение.

Важно е да отбележим, че производството на нефтопродукти е възстановено до обичайните си нива след проведения през предходните месеци планов ремонт на производствени инсталации.

Вносът на въглища в Китай се удвои

Вносът на въглища в Китай се удвои

Има признаци, че енергийната криза е останала в миналото

През януари 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките доставките на едро на вътрешния пазар на крайни нефтени продукти, осъществени от фирми производители, вносители и износители. 

  • пропан-бутанови смеси - с 10.3%;
  • безоловен бензин - с 13.9%;
  • дизелово гориво - с 25.0%;
  • природен газ - с 1.6%; 

Електроенергия

Произведената през януари електроенергия от ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ (ПАВЕЦ) и електроенергията, добита от вятърните генератори и слънчевите панели се увеличава на годишна база с 3.1% до 5 168 ГВтч. През януари 2022 г. спрямо същия месец на предходната година - с 4.1% нарастват и доставките на електричество.