Доверието на инвеститорите в икономиката на Германия през април неочаквано силно нараства - индексът достига ниво 3,1 пункта от минус 3,6 пункта през март. Това отчита анализа на Центъра за европейски икономически изследвания (ZEW). 

Анкетираните от Reuters експерти очакваха ръст на индикатора само до 0,8 пункта.

В същото време индексът на текущите икономически условия в Германия през този месец спада до 5,5 пункта от 11,1 пункта в март. От своя страна анализаторите прогнозираха понижение на индикатора до 8 пунктов. 

Като цяло индексът на текущите условия в еврозоната през април се понижава до минус 13,2 пункта от минус 6,6 пункта за предишния месец. Показателят за икономическите очаквания в еврозоната се покачва до 4,5 пункта от минус 2,5 пункта месец по-рано.

"Незначителното подобряване, отчетено от индикатора на инвеститорското доверие към икономиката на Германия, основно се опира на надеждите, че глобалните икономически условия ще се развиват не толкова лошо, както се предполагаше по-рано. Удължаването на срока за Brexit също така може да способства за подобряване на икономическата прогноза", се привеждат прессъобщението думите на президента на ZEW, Ахим Вамбах. 

Но той отбелязва също така, че данните за постъпващите поръчки и промишленото производство на Германия говорят за по-слаб икономически растеж.