В проекта на доклада за присъединяването на България към ЕС, който ще бъде представен на 26 септември в Европарламента, се казва, че двете страни, с които членовете на ЕС ще станат 27, ще бъдат по-стриктно наблюдавани, отколкото предишните новоприети държави.

И Румъния, и България ще подлежат на мониторингови доклади на всеки шест месеца, докато се справят с проблемните области - шест за България и четири за Румъния, съобщават от АП.

Първият мониторингов доклад след присъединяването ще бъде представен през март догодина.

Международната агенция коментира още, че въпреки че членството на България и Румъния няма да бъде отложено, двете страни няма да имат повод да празнуват, тъй като условията за приемането им са най-сурови в историята на разширяването.