Една трета от храната в в световен мащаб се изхвърля или похабява. Едно от малкото проучвания по темата показва, че в Европа половината и повече (53%) от цялата изхвърлена храна идва от домакинствата. Само 5% от загубите се падат на продажбите на едро, около 10 на сто при производството и 12% при кетъринга и заведенията за обществено хранене и 20% при преработката. Това заяви Стоилко Апостолов от Фондация за биологично земеделие "Биоселена" пред БНР.

По думите му веротно за България процентът на изхвърлена храна е по-малък, като една по-бедна държава членка на Европейския съюз. "Вероятно повечето хора правят добре сметките си, но ежедневно виждаме други примери, като това, че много деца изхвърлят безплатните си закуски в училище".

Проблемът с разхищението на храна има различни аспект - освен от социална гледна точка и екологична - изразходва се голямо количество сладка питейна вода, която след това се изхвърля в коша. При гниенето на тези отпадъци се отделя и голямо количество парникови газове, които са почти равни на тези отделяни от транспорта.

Според експерта отношението на хората към храната зависи и от това дали тя е качествена. "Колкото е по-качествен и скъп един продукт, толкова повече се цени той и обратното", заяви той.

Продажбите на хранителни стоки по време на пандемията се е повишило с 20%. След премахване на ограниченията обаче се наблюдава спад.