Въпреки тенденцията за осезаемо увеличаване на износа от миналата година, която продължава да е в сила и през тази, импортът ще продължи да изпреварва експортът. На това мнение е икономистът и бивш министър на търговията доц. Даниела Бобева.

"Има симптомика вносът да нараства по-бързо и предполагам, че това ще бъдат и тенденциите за тази година - т.е. ще имаме повече внос, отколкото износ", коментира тя в интервю за BloombergTV.

По думите на експерта обаче по-важното е, че експортът продължава да расте независимо от проблемите, пред които е изправена търговията.

"Хубава тенденция е, че расте както вносът, така и износът, а България, въпреки кризата и свиването на външното търсене, главно от пазарите, в които страната изнася, успява да търгува, да внася и изнася", посочва Бобева.

По мнението на икономистът в настоящата ситуация търговията играе голяма роля, като двигател за развитието на българската икономика.

"Очертава се тенденция, която се утвърждава през последните десетилетия, че българската търговия много силно влияе върху брутния вътрешен продукт на страната и икономическия растеж. И колкото по-бързо растем, толкова по-бързо се увеличава и вноса", обяснява тя.