На българския пазар работят близо 500 аутсорсинг компании, като броят им продължава да расте. Делът на българските сред тях е между 20 и 30 на сто. Това коментира изпълнителният директор на "Булпрос Консултинг" Ивайло Славов.

"Състоянието на аутсорсинг индустрията в България в края на 2018 година е здравословно. Ръстовете в сектора са двуцифрени, а приносът му към брутния вътрешен продукт на страната вече достига 4%", обяснява той в интервю през BloombergTV България.

По думите на Славов секторът успява да привлече чуждестранни инвестиции основно от развитите пазари. Експертът е на мнение, че основното предизвикателство пред индустрията е подготвянето на специалисти за него. Той допълва, че вече се работи в тази посока.

"Все повече хора у нас осъзнават, че всичко започва именно във фазата, в която се създават кадрите, за да може след това да се развие индустрията", посочва Славов.

"С развитието на технологиите и навлизането на изкуствения интелект всеки един сектор се оказва принуден да се адаптира към промените. Дигитализацията на аутсорсинг индустрията е една от основните й промени в последните години и е продължи да бъде двигател на измененията в сектора поне през следващите 5 години", казва още той.