Нова рецесия в световната икономика може да настъпи в близките години, прогнозират анализаторите на швейцарската банка Credit Suisse в доклада си "Да прекрачиш глобализацията".

"През последните седем години пазарите преживяха около четири рецесии. В условията, когато нивото на дълга в Китай стремително расте, а корпоративните печалби са ниски, следващата естествена криза може да започне в недалечно време", се посочва в изследването.

Анализаторите призовават да се наблюдават внимателно за състоянието и темповете на световната търговия.

В настоящия момент сме в ситуацията, когато споразуменията за Транс-Тихоокеанското е партньорство (ТТП), включващо САЩ, Япония и група страни от Азия и Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТТИП) между САЩ и ЕС по-скоро няма да бъдат сключени. В същото време количеството ограничителни и протекционистски мерки в търговията растат. Затова темповете и състоянието на световната търговия са ключови променливи, които трябва да се следят, се отбелязва в доклада, цитиран от rns.online.