Темпът на растеж на руската икономика през 2022 г. ще се забави до под 3%, а през 2023-2024 г. може да падне под 2% годишно, прогнозира Аналитична агенция за кредитен рейтинг (АКРА).

В понеделник AКРА, в която като акционери участват 27 водещи руски финансови институции и компании, публикува своя актуализиран доклад с прогнозни сценарии до 2025 година.

Според базовия сценарий на прогнозата на агенцията, Брутният вътрешен продукт на Русия през 2021 г. ще нарасне с 4,1%, през 2022 г. - с 2,7%, през 2023 г. - с 1,9%, през 2024 г. - с 1,8%, през 2025 г. - с 2,0%.

"Динамиката за реалния БВП на Руската федерация дава основание да се очаква края на периода на възстановяване на растежа в краткосрочен план", отбелязват експертите на АКРА.

Очакванията на AКРА са много по-песимистични от тези на Министерството на икономическото развитие, което очаква БВП на Русия да нараства с 3% годишно през 2022-2024 г.

Централната банка прогнозира ръст на БВП на Руската федерация в диапазона от 4,0-4,5% през 2021 г., растеж в диапазона от 2,0-3,0% годишно през периода 2022-2024 година.

Консенсусната прогноза на интервюираните от Интерфакс анализатори в началото на ноември за ръст на БВП през 2021 г. е 4,3%, а през 2022 г. - 2,6%.

Експертите на AКРА прогнозират инфлация в Руската федерация през 2021 г. от 8,0%, през 2022 г. - 4,2%, през 2023-2025 г. в диапазона от 3,7-3,9%.

"В базовия сценарий средната годишна инфлация в Русия през 2022 г. ще намалее с 5,5-6,0 п.п., а индикаторът през декември на годишна база може да достигне 4,0-4,5%, доближавайки се до целевото ниво. Така през по-голямата част от 2022 г. паричната политика на Банката на Русия ще бъде доста твърда, но през втората половина на годината е напълно възможно бързо да се смекчи", смятат анализаторите от АКРА.