Световната търговия отчита спад през първата половина на 2019 година, а очакванията за следващите 6 месеца са, че може да има леко възстановяване. В същото време икономическият растеж вероятно ще се забави до 2,9% към края на годината от 3,1% за предходната, посочват в свой анализ експертите от "Кофас".

"Напрегнатата ситуация в сектори като автомобилната индустрия, металургията, дистрибуцията и текстила е показателна за уязвимостта на глобалната икономика", се посочва в документа.

Експертите отчитат, че забавянето на автомобилния сектор е важен сигнал за световната икономика, а по-слабият растеж в много региони и политическите рискове упражняват допълнителен натиск върху сектора.

"Търговското напрежение между Китай и Съединените щати ще допринесе за забавянето на икономиката на САЩ, както и за по-ниско вътрешно търсене, като се очаква икономически растеж от 2,5% тази година и едва 1,3% през 2020 година, спрямо 2,9% през 2018 година", се казва в анализа.

"За Китай търговската война доведе до значителен спад в износа към САЩ. Отчетен е спад от 10% през първите четири месеца на годината. Търговското напрежение оказва влияние върху цялата световна икономика", се допълва в него.

Несигурността около изхода от разговорите между Пекин и Вашингтон допринася за влошаването на бизнес доверието в глобален мащаб и конкретно в някои от големите световни икономики.

Като пример е дадена Германия, където един от показателите за бизнес доверието - IFO, падна до най-ниското си равнище за последните 5 години. Според прогнозите растежът в икономика номер 1 в Европа ще се свие до 0,8% при 1,5% за предходната година.