Страните от Европейския съюз са построили нови вятърни електроцентрали през 2023 г. с капацитет от 17 гигавата. Това рекордно количество, но въпреки това все още не е достатъчно, за да постигане на целта за възобновяема енергия.

Енергийният преход в Европа набира скорост, но са необходими повече усилия. За да се остигне целта на ЕС за възобновяема енергия за 2030 година трябва да се добавят годишно поне 37 GW нова вятърна енергия, според оценките на Брюксел, цитирано от Reuters.

Миналата година ЕС изгради и свърза към мрежата 14 GW наземна вятърна енергия и 3 GW, според оценки на индустриалната асоциация WindEurope.

Секторът на вятърната енергия в Европа изпитва затруднения през последните няколко години заради фактори, като растяща инфлация, повишена конкуренция и затруднения при получаването на разрешения за проекти.

От вятърната енергия е произведена 19% от електроенергията в ЕС миналата година, което е помогнало на блока да генерира 44% от общата си енергия от възобновяеми източници, според анализ на института Fraunhofer.

Европейската комисия стартира пакет от мерки през октомври за стимулиране на вятърния сектор в Европа. Те включват повече финансова подкрепа за доставчиците във вятърната индустрия чрез Европейската инвестиционна банка и промени в търговете за зелена енергия, които биха могли да облагодетелстват местните производители.

"Правилата бяха много затегнати по отношение на разрешителните. Сега те се подобряват значително", смята главният изпълнителен директор на WindEurope Джайлс Диксън пред Reuters.