Европейският парламент одобри с голямо мнозинство предложение за директива, което насърчава използването на екологични и енергийно ефективни превозни средства, съобщиха от европейската институция. Директивата задължава публичния сектор и някои частни оператори да вземат под внимание не само цената, но и енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на превозните средства, които те смятат да закупят.

Целта на директивата е да се стимулира пазарът на екологични и енергийно ефективни превозни средства, което от своя страна да насърчи производителите да инвестират и доразвиват превозни средства с ниска консумация на енергия и малки емисии на СО2 и други замърсители.

По директивата беше постигнат компромис на първо четене между Съвета и Парламента, който депутатите приеха днес с 641 гласа "за", 37 "против" и 24 въздържали се". В компромиса не са включени всички поправки, внесени от Комисията по околна среда на ЕП, но най-важната от тях остава - директивата ще бъде задължителна, при все че се дава известна гъвкавост на държавите-членки при нейното прилагане.

Така при процедурите за обществени поръчки трябва да се взема предвид не само цената, но и енергийните аспекти и въздействието върху околната среда - потребление на енергия, емисии на CO2 и на други замърсители, включително NOx, NMHC и прахови частици - през целия жизнен цикъл на превозните средства.

Предвид факта, че годишно в ЕС публичните власти закупуват над 110 000 пътнически коли, 110 000 леки товарни автомобили, 35 000 камиона и 17 000 автобуса, се очаква новата директива да гарантира достатъчно високо търсене на екологични и енергийно ефективни превозни средства, което да насърчи автомобилната индустрия да инвестира в подобни проекти.