Ядрената енергия ще е част от стратегическата технология, която Европейският съюз трябва да одобри по пътя на блока към намаляване на емисиите на парникови газове и въглеродна неутралност. Около това мнение се обединиха правителствата на държавите членки на ЕС.

27 министри от ЕС заявиха, че ядрената енергия и устойчивите алтернативни горива трябва да бъдат включени в списъка на приемливите стратегии. Позицията на съвета по въпроса беше обявена вчера, предаде Oilprice.

По въпроса имаше немалко спорове. Някои членове на ЕС избягваха ядрената енергия. Една от страните членки, която "заклеймява" този вид енергия е Германия. Страната дори затвори всички свои атомни електроцентрали тази година.

Целта на ЕС е до 2030 г. да произведе най-малко 40% от съоръженията, от които се нуждае, за да намали емисиите на парникови газове. Това включва термопомпи, вятърни турбини, слънчеви панели и EV батерии. Законът също така поставя цел за най-малко 50 милиона тона "уловени" CO2 годишно до 2030 г.

Устойчивите горива също ще бъдат добавени към списъка на ЕС на стратегическите технологии с нулеви вредни емисии.

Амбициите на Швеция за производство на още ядрена енергия са осуетени от ...германска компания

Амбициите на Швеция за производство на още ядрена енергия са осуетени от ...германска компания

Най-голямата икономика в Европа Германия реши да се откаже от ядрената енергия,темата в Европа е спорна

И тази технология се смята за противоречива - алтернативните горива биха могли да включват т.нар. e-fuels или "електронни горива", за които Германия си осигури изключение от законодателните мерки на ЕС за прекратяване на продажбите на автомобили с емисии на въглероден диоксид (CO2) от 2035 г.

С новата позиция на ЕС обаче, броят на стратегическите въглеродно неутрални технологии, достъпни за членовете, се увеличава от 8 на 10, а двете нови технологии в списъка ще бъдат обект на рационализирани процедури за издаване на разрешителни.

Законът за промишлеността на ЕС ще изисква от публичните органи, провеждащи търгове, да вземат предвид критериите за устойчивост при възлагане на договори и трябва да гарантира, че не повече от 65% от търсенето в ЕС се доставя от един източник.