Страните от Европейския съюз (ЕС) само за януари са внесли около 19,7 хил. тона петролни продукти (бензин, дизелово гориво) от Азербайджан, което е многократно повече от същия период на 2023 г., когато обаче вносът им е бил малък. Това сочат изчисления на агенция Интерфакс-Азербайджан, въз основа на статистически данни от Евростат.

В парично изражение доставките са нараснали до около 11,3 милиона евро, което от своя страна е относително по-малко от увеличението във физическо изражение.

Гърция вдига минималната сума за "златна виза"

Гърция вдига минималната сума за "златна виза"

Закупеният от притежателя на "златна виза" имот може да се отдава под наем

"Лъвският пай" от износа на нефтопродукти от Азербайджан отива за Гърция, на която през януари от Азербайджан са доставени около 18,7 хиляди тона петролни продукти на стойност около 10,5 милиона евро, т.е. около 90% от целия износ на тези гоирва.

Както беше съобщено по-рано, през 2023 г. страните от ЕС, по данни на Евростат, са увеличили вноса на петролни продукти от Азербайджан 17 пъти в сравнение с 2022 г., до около 306,9 хиляди тона, но от сревнително ниска база за предходната година. В стойностно изражение, вносът за миналата година нараства 12,3 пъти, до общо около 186,5 млн. евро.

Норвежката Equinor продава активите си в Азербайджан за $1 милиард?

Най-голямата норвежка енергийна компания продава активите си в Азербайджан за $1 милиард?

Кои са потенциалните купувачи