Не Швейцария или Норвегия, а Исландия е европейската държава, в която е най-скъпо да живееш. Според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) разходите за живот там са значително по-високи от средното ниво за Европейския съюз (ЕС).

От ОИСР изчисляват средното ниво на цените на потребителските стоки в съюза като основа, равняваща се на 100. Сравнено с тази база в Исландия равнището е 171,6 пункта.

В същото време най-ниски са тези разходи в България, където потребителските цени са наполовина на средното за ЕС или 44 пункта. Казано по друг начин разходите за живот в Исландия са четири пъти по-високи от тези у нас.

След островната държава се нареждат съответно Швейцария, Норвегия, Дания и Люксембург, където потребителските цени се оказват значително над средните за ЕС.

Страните, които са най-близо до границата от 100, пък са Франция, Германия и Италия. Под средното ниво остават разходите във всички държави от Централна и Източна Европа.

На второ място след България като най-ниски са тези в Румъния, а след нея са Полша, Унгария и Литва. Значително по-високи остават те в Словения, Гърция и Естония.

Infographic: These European countries have the least costs of living | Statista You will find more infographics at Statista