Спад в индустриалната продукция има в целия Европейски съюз (ЕС), Еврозоната, както и в България. Това показват последните данни за март месец на европейската статистическа служба Евростат.

Според тях у нас показателят се е свил и е достигнал размер от минус 0,5% при такъв от 0,2% за предходния месец. През първото тримесечие на 2016 г. в България има постоянна намаляваща тенденция при индустриалната продукция.

За ЕС индикаторът също е на негативна територия през март от минус 0,5 на сто , но той се подобрява в сравнение с месец февруари, когато е бил на минус 1 на сто. Данните на Евростат показват, че в Еврозната индустриалната продукция е на ниво от минус 0,8% при такова от минус 1,2% през предходния месец.

През март тази година в сравнение със същия месец на 2015 г. обаче в ЕС и в Еврозоната индикаторът отчита ръст от съответно 0,2 на сто и 0,3 на сто.

Най-голям спад до минус 11,2% има в Ирландия, следвана от Литва и Естония. На противоположния полюс с най-голям ръст от 5% е Хърватия. След нея се нареждат Латвия, Чехия и Испания.

От статистическата служба посочват, че намалението на индустриалната продукция в ЕС се дължи най-вече на спад в производството на краткотрайни потребителски стоки. От друга страна е отчетено нарастване на продукцията в енергийния сектор.