Международната рейтингова агенция Fitch Ratings понижи прогнозата си за глобалния икономически растеж през 2022 г. до 2,4% от 2,9%, очаквани през юни.

"Европейската газова криза, високата инфлация и рязкото ускоряване на темповете на затягане на паричната политика в света водят до сериозни последици за икономическите перспективи", се казва в актуализирания Global Economic Outlook (GEO).

Прогнозата за растеж на глобалния Брутен вътрешен продукт за 2023 г. е намалена до 1,7% от 2,7%.

Fitch понижи прогнозата за растеж на световния БВП, най-много на Китай

Fitch понижи прогнозата за растеж на световния БВП, най-много на Китай

Глобалната икономика ще нарасне през 2022 г. с до 2,9% вместо с 3,5%

Fitch очаква икономиките на еврозоната и Обединеното кралство да изпаднат в рецесия още тази година, докато САЩ ще бъдат изправени пред лека рецесия в средата на 2023 година.

БВП на еврозоната, според новата прогноза на агенцията, ще намалее с 0,1% през 2023 г. поради последиците от газовата криза (през юни се очакваше увеличение от 2,1%).

Новата прогноза отчита пълното или почти пълното спиране на газовите тръбороводни доставки от Русия за Европа. Експертите на Fitch отбелязват, че въпреки опитите на ЕС да намери алтернативни източници, доставките на газ в региона ще бъдат значително намалени в близко бъдеще, което ще се отрази на индустриалния сектор.

Wells Fargo: САЩ навлизат в рецесия

Wells Fargo: САЩ навлизат в рецесия

За първото тримесечие БВП на САЩ се сви, за първи път от 2020 година

Прогнозата за растеж на икономиката на САЩ за текущата година е влошена до 1,7% от 2,9%, за 2023 г. - до 0,5% от 1,5%.

"Възстановяването на китайската икономика е ограничено от карантинните блокирания и спада на пазара на недвижими имоти и затова очакваме БВП на Китай да се увеличи с 2,8% през 2022 г. и да нарасне с 4,5% през следващата година", каза Fitch в доклада си. През юли растежът на китайската икономика беше прогнозиран съответно на 3,7% и 5,3%.

Високата и постоянна инфлация и нарастващите инфлационни очаквания принуждават Федералния резерв, Централната банка на Англия и Европейската централна банка да станат по-твърди през последните месеци, смятат от Fitch. Основните лихвени проценти на водещите централни банки в света се повишават с много по-бързи темпове, отколкото може да се очаква.

Как силният долар може да вкара световната икономика в рецесия?

Как силният долар може да вкара световната икономика в рецесия?

Увеличенията на лихвените проценти в САЩ карат централните банки на други места да обмислят съразмерни нива на повишения

Според прогнозата на Fitch Фед ще повиши лихвения процент до 4% до края на тази година и ще го запази на това ниво през 2023 г., докато ЕЦБ ще доведе лихвения процент по кредитите до 2% до декември тази година. Основната лихва на Bank of England ще достигне 3,25% до февруари 2023 г., смятат експертите на агенцията.