Индексът на потребителските цени в Турция остава в територията на галопиращата инфлация и през септември, като на годишна основа той удари 11,75%, сочат последните данни от страната. Неговата стойност, въпреки че е изключително висока, все пак е по-ниска, отколкото прогнозираха някои икономисти, които очакваха тя да възлиза на 12,2%.

Това е пренебрежим спад спрямо месец по-рано - от 0,02 процентни пункта, след като през август той достигна 11,77%.

Най-големият ръст се наблюдава при разнообразните стоки и услуги, чиито цени се покачват с 25,17%, следвани от здравните услуги с 15,09%, а при алкохолните и тютюневите изделия има лек спад.

Турция опитва да изплати част от дълговете си, преди те да сринат икономиката ѝ

Турция опитва да изплати част от дълговете си, преди те да сринат икономиката ѝ

Въпреки това през 2020 г. кредитите ѝ ще нараснат, а съотношението дълг към БВП ще се влоши

Данните обаче разкриват, че хората с фиксирани и/или ниски доходи са най-силно засегнати от поскъпването на цените, което се дължи на обезценяването на лирата, което пък е следствие от политиките на централната банка на страната.

Същевременно въпреки че продаваше интензивно доларовите си резерви, финансовата институция, изглежда, не успява да се справи със създадената от нея самата ситуация. Освен това тя е изправена пред проблема, че все пак не разполага с неограничени запаси от чуждестранна валута.

Това се вижда и от прогнозите на икономическата програма на страната, според която индексът на потребителските цени няма да слезе под 10% до края на годината. Това е темп, който поне засега е двойно по-висок от този на втората страна в Европа с най-висока инфлация - Беларус. Там през септември тя достигна 5,6% на годишна основа.