Възобновяемите енергийни източници, съхранението на енергия и опазването са трите стълба, на които трябва да се основава енергийното планиране на Гърция до 2030 г., пише в. Ekathimerini.

В южната ни съседка делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в производството на електроенергия, наред с водноелектрическата енергия, е достигнал малко над 47% през първите десет месеца на 2022-ра година, което значи, че пръв път е надхвърлил дела на изкопаемите горива.

Изглежда Гърция има големи планове в това отношение. Ревизираният Национален план за енергетика и климат на страната беше обсъден от междуведомствена комисия в понеделник и според източници предвижда значително увеличаване на целите, както за навлизането на възобновяемите източници, така и за съхранението и спестяването на енергия.

Според източниците официалните позиции на ръководството на МВнР са: Инсталираната мощност на ВЕИ блоковете (фотоволтаични, наземни и офшорни вятърни, водноелектрически) да се увеличи до 28 гигавата при 19 GW, предвидени в съществуващия план. Системите за съхранение на енергия, важни за сигурността на доставките и максималното навлизане на ВЕИ, се предвижда да достигнат капацитет 8 GW.

80% от търсенето на електроенергия през 2030 г. ще бъде осигурено от ВЕИ. Целите за енергийна ефективност са с поставен акцент върху сградите и транспорта, а природният газ се запазва като преходно гориво до постигане на пълна декарбонизация.