Банките в Европейския съюз са намалили необслужваните заеми и са увеличили провизиите си, съобщи Европейската комисия днес, преди финансовите министри на ЕС да решат следващата седмица кога да въведат Европейска схема за гарантиране на депозитите, която зависи от по-ниския риск в банките, пише Reuters.

Европейската схема за гарантиране на депозитите (EDIS) ще гарантира, че притежателят на депозит до 100 000 евро (112 890 долара) във всяка банка в страна от еврозоната ще го получи винаги в случай на фалит на банката.

Но докато това ще повиши доверието в банковия сектор и ще помогне за предотвратяване на масово теглене на влогове, Германия и някои други северноевропейски страни казват, че това може да бъде въведено едва след като банките в различните страни станат по-сигурни чрез намаляване на съществуващите рискове.

Един от тези ключови рискове е броят на необслужваните кредити на банките, които често са наследство от финансовите кризи, както и размера на провизиите по кредитите.

Министрите на финансите на Европейския съюз трябва да вземат решение в понеделник за пътна карта за започване на политически дискусии относно EDIS, както и за други реформи за задълбочаване на икономическата интеграция между 19-те държави, които използват еврото.

Динамика на средната стойност на процента необслужвани кредити в ЕС

Снимка 392059

Източник: ECB

"Въз основа на постигнатия напредък по отношение на намаляването на риска, приканвам финансовите министри и лидерите на ЕС да се споразумеят за конкретни мерки за поделяне на риска през декември", каза заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, като се позовава на EDIS.

Комисията съобщи в доклад, че съотношението на необслужваните заеми във всички банки в ЕС е намаляло до 3,4% от всички заеми през второто тримесечие спрямо 4,6% година по-рано, а абсолютната им стойност е 820 млрд. евро.

Според данните на Световната банка средната стойност на необслужваните кредити в глобален мащаб през 2017 г. е била 3,7% от всичките.

Но средната за ЕС стойност крие големи разлики между държавите - в Гърция 44,8% от всички кредити са необслужвани, в Кипър 28,1%, в Португалия 11,7% и в Италия 10,0%.

Снимка 392062

Източник: European bankin authority

*ЕИЗ- Европейска икономическа зона

Според Комисията коефициентът на провизиране също се е подобрил до 59%, а по-дългосрочната тенденция показва, че съотношението на необслужваните кредити се приближава отново до нивата преди кризата.

За да помогне за по-доброто справяне с икономическите сътресения и кризи, ЕС изгражда и така наречения "Съюз на капиталовите пазари" (CMU), който ще улесни инвеститорите, компаниите и отделните граждани да заемат и инвестират в целия ЕС.

"Съюзът на капиталовите пазари ще разшири достъпа до финансиране за малки и средни предприятия и ще увеличи възможностите за инвестиции в Европа", заяви заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен.

"Затова ние разчитаме на подкрепата на Европейския парламент и Съвета да се споразумеят бързо за необходимите мерки, които предложихме в рамките на програмата на Банковия съюз и на Съюза за капиталовите пазари", каза той.