Хърватия беше една от най-тежко засегнатите от пандемията държави в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), а основна причина за това беше историческия срив в туризма - сектор, който допринася за около 20% от икономиката на страната.

През 2021 година обаче именно Хърватия ще е страната в региона с най-голям пик в растежа. Според прогнозите тя трябва да компенсира част от загубите от изминалите 12 месеца с ръст от 5,3%, пише сайтът Emerging Europe.

Според зимната икономическа прогноза на Европейския съюз (ЕС), публикувана в края на миналата седмица, през 2020 година хърватската икономика се е свила с 8,9 на сто. Освен сериозният натиск върху туризма, значително ограничаване има и в областта на потреблението.

От друга страна възстановяването от пандемията ще бъде най-слабо за България и Естония, показва прогнозата. У нас очакванията са брутният вътрешен продукт (БВП) да отбележи спад от 4,9% за изминалата година. За настоящата очакванията са за растеж от 2,7 на сто, а след това до 4,9 на сто през 2022 година.

Хърватският туризъм може да "катастрофира" с 95% спад през 2020-а

Хърватският туризъм може да "катастрофира" с 95% спад през 2020-а

Секторът допринася за грубо 20 на сто от БВП на страната

Естония, от своя страна, се очаква да отчете ръст от 2,6% през настоящата година до 3,8% през следващата.

Що се отнася до Хърватия, анализаторие посочват, че основният двигател за бързото възстановяване от корона кризата, ще бъде вътрешното търсене. То трябва да тръгне по-осезаемо нагоре, след като ограничителните мерки в страната бъдат разхлабени, а повече хора от населението бъдат ваксинирани.

Нарастването на търсенето в комбинация с постепенното възстановяване на пазара на труда ще допринесе за стимулирането на потреблението. От друга старана експертите очакват по-голям наплив на чуждестранни инвестиции особено в строителния сектор.

От друга страна очакванията са външното търсене да нараства също, но доста по-неравномерно. Износът на стоки ще запише значително повишение на фона на по-оптимистични очаквания за глобалния растеж, но експортът на услуги ще остане слаб в сравнение с нивата му от 2019 година. Основна причина за това е фактът, че връщането на туризма и хотелиерския бизнес вероятно ще отнеме няколко години.

През 2021 година всички държави-членки ще се върнат към растеж, според очакванията на ЕС, като особено силен ще бъде той освен за Хърватия още за Словения - с ръст от 4,7%, Словакия и Унгария - с 4% ръст и за двете.