По предварителни данни през второто тримесечие на 2013 г. БВП на един зает намалява с 0.9% в сравнение със същото тримесечие на предходната година, съобщи Националният статистически институт.

По предварителни данни през второто тримесечие на 2013 г. заетите лица в икономиката са 3 515.8 хиляди. Общият брой отработени часове е 1 469.5 милиона. Структурата на заетостта по икономически дейности през второто тримесечие на 2012 и 2013 г. показва увеличение на относителния дял на заетите в аграрния сектор.

На едно заето лице се падат 5 517.4 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 13.2 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност средно на един зает през второто тримесечие на 2013 г. реално намалява с 0.3% и също така с 0.3% за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.

По предварителни данни за второто тримесечие на 2013 г. равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор - 6 148.1 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 14.3 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 4 792 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 11.5 лв. от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 434.9 лв. БДС на един зает и 3.6 лв. за един отработен човекочас.