Пиратството на филми струва на американската икономика 20,5 млрд. долара годишно, сочи доклад на Института за иновационна политика (IPI). В сумата се включват $837 милиона загуби от данъци и такси за държавата и местните власти, както и 5,5 милиарда долара пропуснати приходи за американските работници.

В доклада, озаглавен „Истинската цена на филмовото пиратство за
американската икономика
", изготвен от Стивън Сивек, авторът посочва, че „Ако политиците се стремят да съхранят здравето и жизнеността на американската икономика и да запазят глобалната й конкурентноспособност, истинската цена на пиратството и фалшификациите не може да се подценява."

Внушителните цифри са обнародвани в първия от серия документи за интелектуалната собственост, посветени на икономическото изражение на фалшификациите на патенти и пиратството на авторски права. Докладът бе изнесен на третата годишна конференция, посветена на този проблем