Твърдението, че трудовият пазар в САЩ се намира в най-доброто си състояние вече не е абсолютно достоверно, тъй като той е имал и далеч по-силни периоди.

Според данни на Министерството на труда в страната броят на работните места е намалял с 501 000 за годината от април 2018 до март тази година спрямо предходната. Първоначалните изчисления на правителството са сочили, че икономиката е добавила 2,5 милиона работни места за този период или по 200 000 на месец. Сега обаче нова равносметка показва, че средно на месец са се създавали по 170 000 нови позиции, пише CNN.

Правителството е стигнало до тези изводи, след като е получило подробни данни от работодателите, предоставили месечни отчети за вакантните места в бизнеса. Това обаче са предварителни анализи. Официалната информация за създадените нови работни места ще излезе през месец февруари на идната година.

Пазарът на труда е основният двигател на американската икономика, която започва да се опасява от евентуална рецесия. Безработицата запазва най-ниските си нива от 5- години насам, а предлаганите работни места са повече от хората, търсещи работа. Изследванията доказват, че служителите са уверени в пазара на труда, тъй като те са готови да напуснат настоящата си работа.

Новите данни не определят пазара на труда като слаб, тъй като създаването на 170 000 работни места на месец е достатъчно, за да запази ниските нива на безработица. Показателите обаче дават сигнали, че трудовият пазар не се развива толкова интензивно, както досега, а това може да е предпоставка за нарастваща безработица.

Данните за намалелите работни места показват трудните времена за търговията на дребно. Много обекти в сектора затвориха заради бързото развиване на онлайн търговията, на което те не могат да отговорят. А това намали значително работните места. Първоначалните данни сочиха, че поради промените в този сектор ще има 32 500 съкратени служители. Броят им обаче реално достигна до 180 000.

Очакваше се индустрията за отдих, която включва хотели, ресторанти, спортни обекти и театри, да добави 434 000 нови работни места, но тя е открила само около 260 000 такива. Има обаче и сектори, които надхвърлиха прогнозите.

В транспорта и логистичната индустрия, които също са подпомогнати от развитието на онлайн търговията има 80 000 новосъздадени позиции, а това е повече от очакваното. Финансовите и информационни услуги са открили 53 000 нови работни места, а в държавните структури техният брой е 13 000.