Данните на Националния статистически институт показват, че индексът на потребителските цени през август е нараснал с 2,9% на годишна основа, като по този начин темпът на покачване остава без промяна спрямо юли. Така на годишна основа през последните три месеца инфлацията се забавя спрямо първите пет месеца на 2019 г., когато ръстът на индикатора беше над 3% за всеки отделен месец. През август в сравнение с юли на цените е 0,1%, а общият темп на покачване за първите осем месеца на годината е 2,1%. Хармонизираният индекс на потребителските цени расте с 3% на годишна основа през август 2018 г. и с 0,2% в сравнение с юли тази година.

Даниел Лакайе: Трудно инфлацията ще стигне 2%

Даниел Лакайе: Трудно инфлацията ще стигне 2%

Да се подкрепи предлагането и да се намалим данъчното бреме за бизнеса, предлага макроикономистът

Спрямо юли, най-голямо нарастване се наблюдава при цените на хотелите и ресторантите (0,6%), здравните услуги (0,5%) и хранителните продукти (0,4%), а единствените цени, които отчитат понижение, са тези на облеклото (-2,4%) и обувките (-5,1%). На годишна основа цените на хотелските и услуги и ресторантьорството поскъпват с 6,1% през август, следвани от тези на хранителните продукти и безалкохолните напитки (5,2%), културните и развлекателните мероприятия (4%) и комуналните услуги и жилищата (3,8%).

Инфлацията в Румъния се забавя

Инфлацията в Румъния се забавя

През август потребителските цени в Румъния са се повишили с 3,9% на годишна база

Подробната разбивка по отделни стоки показва, че в сравнени с месец юли при хранителните продукти най-голямо е покачването при някои видове плодове и зеленчуци като зелето (6,6%), ябълките (2,9%), цитрусовите плодове (3%) минералната вода и чесъна (2,9%), докато са поевтинели дините и пъпешите (15,3%), лукът (13%) и други пресни зеленчуци (13,3%). При нехранителните продукти високо поскъпване се наблюдава при въздушния транспорт (9%), почистващите препарати (1,8%), мебелите (1,4%) и хладилниците (1,1%), а спад на цените - при продуктите за лична хигиена (3,2%), козметиката (2,5%) и газа за превозни средства (2,7%).